Szkolenia zakupowe

Oferujemy pełen zakres szkoleń z zakresu zakupów, logistyki, rozwoju dostawców, audytów, czy prowadzenia projektów.
Szkolenia oparte na wieloletnim doświadczeniu poparte teorią.

Oferujemy szkolenia zamknięte o tematyce z zakresu zakupów, logistyki, prowadzenia projektów, zwalniania dostawców, SQA

Temat oraz zakres szkolenia może być wybrany z listy przygotowanych przez naszą firmę lub stworzony na potrzeby Klienta.
Ofertowane tematy szkoleń z zakresu Zakupów, Logistyki, Rozwoju dostawców/ SQA:

ZAKUPY

 • zarządzanie zakupami (zakupy a sourcing, zakupy produkcyjne, nieprodukcyjne, MRO – utrzymania ruchu, usługi, wyszukiwanie źródeł dostaw, identyfikacja właściwego dostawcy)
 • rachunek kosztów dla inżynierów zakupów i kupców
 • zaawansowane zarządzania zakupami (wyszukiwanie dostawców, identyfikacja właściwego dostawcy)
 • zakupy strategiczne
 • tworzenie i zarządzanie daną grupą materiałową (commodity managment)
 • globalne zarządzanie zakupami materiałów bezpośrednich, pośrednich, usług, MRO
 • globalny rozwój dostawców
 • e-procurement
 • negocjacje – jak prowadzić, jak się przygotować
 • rodzaje umów z dostawcami.

LOGISTYKA

 • zarządzania zapasem i dostawami
 • magazyny konsygnacyjne, kiedy tworzyć, jak definiować, jaki rodzaj umów, jak zarządzać magazynem konsygnacyjnym
 • określanie DoH, minimalnego zapasu bezpieczeństwa w czasie i ilości, jak stosować model Wilsona

ROZWÓJ DOSTAWCÓW / SQA

 • rozwój dostawców
 • prowadzenie projektów
 • finansowa analiza dostawców, heurystyczna metoda z-scoring
 • zwalnianie dostawców
 • analizy- PARETO, preferencjonowanie, pozycjonowanie, DoH, ppm, SPC, Cp, Cpk, zarządzanie reklamacjami
 • SQA, projekty TCO, reklamacje, LEAN
 • audyty, wymagania VDA/ TS
 • zwalnianie dostawców, prowadzenie projektów metodą DMAIC, SIXSIGMA, MILESTONES, testy krzyżowe.

Komentowanie jest wyłączone