Restrukturyzacja

PROJEKTY RESTRUKTURYZACYJNE

Projekty restrukturyzacyjne nie stanowią dla nas tajemnic, możemy je przeprowadzić lub pomóc w ich wykonaniu. Stosując metodę tworzenia matryc odpowiedzialności (RACI) łatwo definiujemy zakresy odpowiedzialności poszczególnych działów firmy. Lubimy tworzyć zmiany.

Restrukturyzacja może obejmować:

  • analizę obowiązków i zadań w działach odpowiedzialnych za zakupy, logistykę, jakość, finanse
  • zdefiniowanie podziału przedmiotowego i zakresu odpowiedzialności poszczególnych osób
  • relacji występujących w organizacji, wzajemnych powiązań, procedur, obiegu dokumentów i informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami
  • przejrzenie procedur i zgodności z nimi wykonywanych prac
  • dokonanie subsumpcji pomiędzy stanem faktycznym a proponowanym i na podstawie różnic zaproponowanie zmian
  • proponowane zmiany zostaną oparte na filozofii LEAN, odchudzimy przebieg informacji, usprawnimy operacyjne funkcjonowanie firmy, zaoszczędzimy czas i pieniądze.

Wynikiem prac będzie matryca RACI wskazująca obszary firmy, działy, które w zależności od rodzaju aktywności będą właścicielami procesu (A), jego wykonawcami (R), czy podmiotami z którymi należy się konsultować w danych aspektach (C), czy mają to być działy tylko informowane (I).

Zaproponujemy rozwiązania , procedury i instrukcje mające zabezpieczyć efektywną strukturę organizacyjną firmy.

Komentowanie jest wyłączone