Rafał Wnuk

Rafał Wnuk absolwent Wydziału Budowy Maszyn, Instytutu Inżynierii Organizacji i Zarządzania Politechniki Poznańskiej, absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ukończył studia podyplomowe z zakresu finansów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, na którym też ukończył studia doktoranckie. Począwszy od studiów politechnicznych (praca dyplomowa: Zakupy i Dostawy w Systemie Zarządzania przez Jakość), zajmuje się problematyką zakupów, zarządzaniem jakością i rachunkiem kosztów. Posiada stosowne uprawnienia Ministra Finansów do prowadzenia i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Nabył uprawnienia audytora wewnętrznego i zewnętrznego VDA, może przeprowadzać audyty procesów produkcyjnych zgodnie z wymaganiami niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu grupami materiałowymi (commodity management), zarządzaniu rozwojem jakości produktu, rozwojem dostawcy SQA, zarządzaniem zakupami materiałów bezpośrednio produkcyjnych, pośrednio produkcyjnych, utrzymania ruchu MRO, oraz inwestycji CAPEX. Posiada doświadczenie w restrukturyzacji działu zakupów, tworzeniu nowych matryc odpowiedzialności RACI oraz międzynarodowym konsultingu w temacie reorganizacji zakupów. Wdrażał strategię zakupów i rozwoju dostawców opracowaną na State University of Massachusetts, dedykowaną dla jednego z największych globalnych koncernów świata.

Zawodowo zajmuje się zakupami, rozwojem dostawców, audytem od roku 1997, pracując w międzynarodowych korporacjach jak VW, IMPERIAL TOBACCO, PHILIPS, EXIDE TECHNOLOGIES.

Komentowanie jest wyłączone