Prowadzenie projektów

Projektowanie jest złożonym procesem począwszy od doboru zespołu, zdefiniowania celów jak i sposobu jego przeprowadzenia.

  • Pokażemy metodologię prowadzenia projektów zgodną z MEDIC, DMAIC, SIXSIGMA, MILESTONES
  • zaprezentujemy narzędzia niezbędne do prowadzenia projektów
  • pokażemy jak definiować grupy projektowe i dobierać ich członków
  • pomożemy zdefiniować zakres i metodologię projektu aby efektywnie wygenerować oszczędności
  • przedstawimy jak prowadzić projekty lokalne i globalne a także jak definiować zadania i sposób raportowania
  • zaproponujemy sposoby akceptacji komponentów i materiałów produkcyjnych, nieprodukcyjnych, usług, części zamiennych a także inwestycji (CAPEX).

Komentowanie jest wyłączone