Konsulting organizacyjny

ORGANIZACJA

Posiadamy doświadczenie w tworzeniu i restrukturyzacji Działu Zakupów, Logistyki i Jakości. Określimy właściwy zakres obowiązków, wprowadzając matrycę zadań RACI, proponując sposób i zakres współpracy pomiędzy działem zakupów a pozostałymi działami takimi jak logistyka, jakość, produkcja, rozwój czy utrzymanie ruchu. Postępując zgodnie z zasadami LEAN jesteśmy w stanie wskazać optymalne rozwiązania organizacyjne, umożliwiające takie dysponowanie zasobami, aby maksymalizować wartość firmy. Wiemy z doświadczenia, iż uproszczenie i „odchudzenie” procesów może przynieść nieoczekiwane rezultaty w postaci oszczędności czasu i środków pieniężnych. Właściwa gospodarka zasobami przyczynia się do znalezienia sporych oszczędności, ale też wymaga ciągłego monitorowania. Możemy wskazać i wdrożyć takie narzędzia, które umożliwią pomiar efektywności pracy w obszarze zakupów, logistyki czy jakości.

Komentowanie jest wyłączone