Konsulting operacyjny

PRACA I ZAKRES

Obszar w którym poruszamy się to prowadzenie projektów w zakresie materiałów bezpośrednio produkcyjnych, pośrednio produkcyjnych, inwestycji, utrzymania ruchu, rozwoju produktu, procesu i dostawcy a także jakości (SQA / SQD). Wiemy jak prowadzić projekty, tak aby dokonane zmiany przyczyniły się do zwiększenia efektywności funkcjonowania firmy. Posługujemy się analizą kosztów całkowitych TCO (total cost of ownership) oraz LEAN gdzie cena przestaje być wyznacznikiem sukcesu, a decydujące znaczenie ma obszar zarządzania kosztami. wytworzenia, wskażemy obszary w zakupach i łańcuchu dostaw których usprawnienie poprawi wynik finansowy firmy pomagając w podjęciu decyzji „rób lub kup – make or buy”. Konsekwencją podjęcia decyzji „kup” jest wybór kontrahenta – takiego dostawcy, który może podnieść wartość firmy poprzez wkład swojej technologii, doświadczenia czy know-how. Taki wybór musi być przemyślany i być wynikiem strukturalnego, procesowego podejścia, gdyż w ten sposób zwolniony dostawca może stać się wiarygodnym partnerem. Wdrożenie dostawcy, jego produktów i rozwiązań nie jest procesem prostym, czasami składa się z wielu etapów:

  • audyt – przeprowadzamy audyt dostawcy zgodnie z wymaganiami przemysłu motoryzacyjnego – VDA / TS
  • zwolnienie produktów – mamy wieloletnie doświadczenie w zwalnianiu dostawców, produktów i procesów. Wykorzystujemy sprawdzone metody wieloetapowych testów i prób, opartych także na testach krzyżowych, gdzie wymagana będzie współpraca wielu działów firmy a także zasobów potencjalnego dostawcy. Znamy metody, narzędzia i sposoby monitorowania postępów zwolnienia, możemy określić parametry i proces zwolnienia używając takich narzędzi jak DMAIC, ppm, Cp, Cpk, Cm, Cmk, itp.
  • ustalenie współpracy – poprzez zawieranie umów komercyjnych, logistycznych, jakościowych. W tym zakresie możemy pomóc przy wdrożeniu właściwego modelu dostaw – just in time, on time delivery, VMI, magazyn konsygnacyjny. Przy aspekcie materialnym współpracy świadczymy naszą wiedzą przy ustaleniu parametrów służących ocenie współpracy
  • ocena dostawcy – w aspektach komercyjnych, logistycznych i jakościowych
  • działalność operacyjna – podpowiemy jak zorganizować właściwy obieg dokumentów i przedstawimy możliwości i zakres zastosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych we współpracy z dostawcami.

Zakupy lokalne oraz globalne…

Świat zmniejsza się wraz z rozwojem globalizacji i internetu jako głównego narzędzia wymiany informacji i danych. Obecnie trudno jest ograniczyć się do lokalnego rynku dostawców. Wiemy jak prowadzić projekty globalne. Mamy wiedzę i doświadczenie przy prowadzeniu projektów, których skutki daleko wykraczają poza lokalne zakłady. Prowadziliśmy projekty międzynarodowe dotyczące zarządzania gotowymi produktami, materiałami bezpośrednimi do produkcji, MRO (utrzymania ruchu), międzynarodowego konsultingu dotyczącego sprzedaży know-how . Wiemy jak dokonywać transferu technologii, jak realokować produkcję i jak ją uruchamiać po dyslokacji.

ANALIZA

Możemy zaproponować szeroką gamę analiz firmy jak i dostawców poczynając od analizy komponentów (ABC XYZ), PARETO, preferencjonowania i pozycjonowania dostawców, określenia ryzyka współpracy, aż po zaawansowane analizy zdolności procesu Cp, Cm, ppm. Zweryfikujemy stan zapasów magazynowych DoH, dostaw CLIP, OLIP, FIFO, LIFO, oraz wiele, wiele innych.

Komentowanie jest wyłączone