Rozwój dostawców

Wspieramy rozwój dostawcy, możemy zdefiniować obszary wymagające działań korygujących aby spełnić oczekiwania Klienta. Wynikiem aktywności w tym obszarze będzie wzrost poziomu jakości materiałów lub serwisu, spadek ilości i wartości reklamacji, zwiększenie cash – flow poprzez zdefiniowanie wypływów pieniężnych, co wpłynie korzystnie na finanse firmy. Możemy przeprowadzić projekty ukierunkowane na rozwój dostawcy – obniżenie kosztów w łańcuchu dostaw poprzez ustawienie procesów umożliwiających zdefiniowanie i monitorowanie „uciekających” kosztów , trudnych do zdefiniowania a które to z naszego doświadczenia stanowią istotną wartość.

Zadania definiujące rozwój dostawców to:

Wszystkie aktywności mające na celu spełnienie oczekiwać Klienta, a w szczególności:

  • zdefiniowanie potrzeb klienta względem pozyskiwanych materiałów i usług
  • określenie poziomu akceptacji dostarczanych materiałów i usług
  • określenie możliwości kontroli poziomu dostaw i wpływu ich poziomu jakości na proces produkcyjny Klienta
  • szacowanie strat niespełnienia oczekiwań w tym reklamacji czy braku rekompensaty przy niemonitorowaniu procesu zamykania reklamacji
  • prowadzenie projektów podnoszących poziom jakości dostarczanych materiałów i usług
  • wzajemne uczenie się produktu przez dostawcę i Klienta
  • formalne definiowanie wymagań przez przyjęcie właściwych zapisów, w tym umów jakościowych, katalogów wad i przyjętych poziomów jakości
  • audytowanie dostawców, przygotowywanie harmonogramów audytów, metodologii weryfikacji procesów produkcyjnych
  • definiowanie mierzalnych wyznaczników kwalifikacji dostawców i ich procesów produkcyjnych
  • kalkulacji oszczędności uzyskanych w wyniki wprowadzonych działań korygujących.

Komentowanie jest wyłączone