Outsourcing zakupów

W przypadku niewystarczających zasobów, pomagamy oraz udzielamy profesjonalnego wsparcia. Nie zawsze prace wykonane we własnym zakresie są ekonomicznie uzasadnione.

Jeżeli Klient chce dedykować zasoby swojej firmy do innych zadań w których sprawdzają się najlepiej lub kiedy nie dysponuje zasobami do prowadzenia dodatkowych prac, może zlecić wykonanie projektów firmie PURSYNTECH. My wykonamy zadania z największą starannością i profesjonalizmem.

Możemy też tymczasowo przejąć kontrolę nad działem zakupów w Twojej firmie aby wprowadzić efektywną strukturę oraz właściwe procedury i narzędzia.

PRZYKŁADY PROJEKTÓW KTÓRE MOŻEMY WYKONAĆ W RAMACH OUTSOURCINGU:

PROJEKTY RESTRUKTURYZACYJNE

Kiedy występuje potrzeba restrukturyzacji Działu Zakupów, Logistyki, Jakości, kiedy istnieje przekonanie, że obecna struktura i podział obowiązków nie jest adekwatna do oczekiwań organizacji i nie odpowiada wymaganiom rynku, możemy zaoferować pomoc w zdefiniowaniu nowej matrycy obowiązków RACI. Możemy wesprzeć Klienta proponując nową treść procedur czy instrukcji zakupowych.

PRACE ZLECONE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ ZAKUPÓW

Do takich prac zaliczamy czynności związane z pozyskiwaniem materiałów czy usług. Kwestia wyboru dostawcy, oceny, wyszukania najbardziej korzystnej oferty jest dla nas czynnością podstawową. Nie stanowi dla nas problemu wsparcie przy negocjacjach, czy ustalaniu treści umowy celem zabezpieczenia interesu naszego Klienta.

ROZWÓJ DOSTAWCÓW

Wspieramy rozwój dostawcy, możemy zdefiniować obszary wymagające działań korygujących aby spełnić oczekiwania Klienta. Wynikiem aktywności w tym obszarze będzie wzrost poziomu jakości materiałów lub serwisu, spadek ilości reklamacji, zwiększenie cash-flow poprzez zdefiniowanie wypływów pieniężnych, co wpłynie korzystnie na finanse firmy. Możemy przeprowadzić projekty ukierunkowane na rozwój dostawcy – obniżenie kosztów w łańcuchu dostaw poprzez ustawienie procesów umożliwiających zdefiniowanie i monitorowanie kosztów „uciekających” i trudnych do zdefiniowania, a które to z naszego doświadczenia stanowią istotną wartość.

Komentowanie jest wyłączone